Skip to main content

Drogi Pacjencie,

z przyjemnością informujemy, że Przychodnia DROZD przystąpiła do Programu Pilotażowego Opieki nad Pacjentem Sieci Kardiologicznej.

Program skierowany jest do pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, wadami zastawkowymi serca.

Dlaczego warto skorzystać z programu:

  • szybka diagnostyka,
  • poprawa jakości leczenia,
  • zapewniona opieka koordynatora leczenia.

Do programu kwalifikują się osoby w wieku powyżej 18 roku życia, które:

  • mają odpowiednie rozpoznanie kardiologiczne,
  • wyraziły zgodę na udział w programie po zapoznaniu się z jego warunkami przedstawionymi przez lekarza,
  • wyraziły zgodę na przekazywanie danych między ośrodkami realizującymi program pilotażowy (regionalny oraz krajowy ośrodek koordynujący).

W Przychodni DROZD skierowanie do pilotażu wystawia lekarz POZ dla pacjentów zarejestrowanych w POZ w naszej Przychodni oraz lekarz kardiolog w Poradni Kardiologicznej w ramach umowy z NFZ. Lekarz kardiolog kwalifikuje następnie pacjenta do programu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do kontaktu z Przychodnią pod numerem telefonu 32 205 13 13.

Zachęcamy również do obejrzenia spotu kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Zdrowia. Filmik dostępny poniżej:

Podstawa prawna pilotażu:

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;
  • Zarządzenie nr 166/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologiczne.