Skip to main content

Neurologia dziecięca

Poradnia Neurologii Dziecięcej zajmuję się w leczeniem i diagnozowaniem układu nerwowego u dzieci od okresu niemowlęctwa do osiemnastego roku życia. 

Specjalista neurologii dziecięcej najczęściej zajmuje się takimi chorobami jak:

Uszkodzenia układu nerwowego związane z patologią okresu płodowego i okołoporodowego,
Mózgowe porażenie dziecięce,
Mikrozaburzenia czynności mózgu,
Stany napadowe,
Choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego,
Guzy ośrodkowego układu nerwowego,
Fakomatozy,
Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego,
Choroby demielinizacyjne,
Choroby nerwowo-mięśniowe,
Zaburzenia obejmujące nerwy i korzenie nerwowe,
Bóle głowy,
Urazy czaszkowo-mózgowe i ich następstwa,
Upośledzenia umysłowe,
Zaburzenia pozapiramidowe,
Zaburzenia stanu emocjonalnego i zachowania

Neurolodzy dziecięcy przyjmują pacjentów w ramach umowy abonamentowej oraz wizyt prywatnych. Zapraszamy!

W Przychodni Drozd porad z zakresu neurologii dziecięcej udziela dla Państwa lekarz specjalista:

lek. Beata Wesołek-Kamińska

specjalista neurolog dziecięcy, pediatra

(konsultacje poza kontraktem z NFZ)

godziny przyjęć:
piątek od 16:00