Skip to main content

Punkt pobrań

Laboratorium – punkt poboru materiału

Codziennie pobieramy materiały do badań laboratoryjnych. Pełny zakres badań krwi, moczu oraz innych materiałów biologicznych.

Analiza pobranego materiału biologicznego wykonywana jest przez Śląskie Laboratoria Analityczne w Świętochłowicach.