Skip to main content

Wypełnij deklarację pacjenta NFZ

Wypełnij deklarację internetowo.

Na Internetowym Koncie Pacjenta możesz wybrać swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę i położną POZ.

Przejdź do: pacjent.gov.pl

Złóż deklarację w naszej przychodni.

Deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ można złożyć w postaci papierowej w naszej przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00.

Wydrukuj i przynieść ze sobą do przychodni lub wypełnij na miejscu.

Do pobrania: Druk deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza POZ
Do pobrania: Druk deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki POZ
Do pobrania: Druk deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej POZ