Skip to main content

USG

W Przychodni Drozd zakres badań USG obejmuje: 

USG narządów jamy brzusznej
USG tarczycy
USG naczyń dogłowowych – tętnic szyjnych i tętnic kręgowych
USG naczyń kończyn dolnych: usg tętnic kończyn dolnych
USG żył kończyn dolnych
USG piersi

USG (Ultrasonografia) to nieinwazyjna, atraumatyczna i bezpieczna metoda diagnostyczna, polegająca na obrazowaniu narządów przy pomocy fal ultradźwiękowych.

Badanie przeprowadza się przy pomocy specjalnej aparatury, która wykorzystuje zjawiska ultradźwiękowe – wysłane do wnętrza organizmu fale ultradźwiękowe odbijają się od badanych tkanek. Narząd badany uwidoczniony zostaje na ekranie monitora. Badający ma możliwość zatrzymania obrazu oraz wydrukowania interesującego go przekroju.