Skip to main content

Echokardiografia (USG serca)

Badania echokardiograficzne serca przezklatkowe, przezprzełykowe oraz wysiłkowe.

Badania służą ocenie stanu zastawek serca, ocenie wielkości jam serca i kurczliwości serca. Możliwość diagnostyki wad wrodzonych serca.