Skip to main content

Usługi

1.

Echokardiografia
(USG serca)

4.

Patomorfologia

7.

USG

2.

EKG

5.

Punkt pobrań

3.

Holter

6.

Próby wysiłkowe