Skip to main content

Usługi

1.

Echokardiografia
(USG serca)

2.

EKG

3.

Holter

4.

Patomorfologia

5.

Punkt pobrań

6.

Próby wysiłkowe

7.

USG