Skip to main content

Przychodnia DROZD realizuje projekt: „Poprawa zdrowia pacjentów z niewydolnością serca poprzez pilotażowe wdrożenie usług telemedycznych” we współpracy z Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca  (Szpital w Ochojcu).

Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa. Celem projektu jest edukacja pacjenta, optymalizacja opieki nad pacjentem z niewydolnością serca i przetestowanie telemonitoringu w warunkach domowych pacjenta. Programem objęci są pacjenci zapisani do POZ w Przychodni DROZD.

Zapraszamy do naszego POZ.